Tag:

Nguyễn Văn Vinh

TTCT - “Cô Bê rét đi mang liễn sữa, kê đệm bông ở giữa đỉnh đầu, chắc rằng Kẻ chợ xa đâu, nhẹ nhàng thoăn thoắt chẳng âu ngại gì...”.