Tag:

Nhà báo Việt

  • TTCT
  • 29/5/2014
  • 812 từ

TTCT - LTS: Trong phiên bản mới cập nhật của Thế giới phẳng (bản tiếng Việt được NXB Trẻ phát hành tháng 5-2014 này), tác giả Thomas Friedman đã nói về một hiện tượng đáng lo ngại: làm thế nào để “kiểm soát danh dự chúng ta trong một thế giới mà tất cả chúng ta đều trở thành những người xuất bản, và do vậy đều trở thành những nhân vật xã hội”.