Tag:

Nhà nước làm gì

TTCT - Giải thích của đại diện Bộ Tài nguyên - môi trường tại buổi tọa đàm “Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” mới đây đã làm nảy sinh một vấn đề thú vị.