Tag:

Nhà vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền

TTCT - Như tiêu điểm của thấu kính, Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (International Centre for Interdisciplinary Science and Education, ICISE) đang trở thành một điểm hội tụ những thông tin mới nhất, ở trình độ cao, trong vật lý học và cả trong một số ngành khoa học và giáo dục khác của khu vực, và tiến xa hơn là toàn cầu.