Tag:

Nhân dạng số

TTCT - Để bước vào thế giới kỹ thuật số, cho dù đó chỉ là dịch vụ email, bạn phải có một tên người dùng và một mật khẩu. Chỉ cần hai thành phần này thôi, bạn đã khai sinh một nhân dạng số (digital identity) không lẫn vào đâu được nữa.