Tag:

Nhật hoàng thăm Việt Nam

TTCT - Nhật Bản nay đang bắt đầu phải tự đứng trên hai chân mình ở một Thái Bình Dương đầy sóng gió. Trong bối cảnh đó diễn ra chuyến thăm Việt Nam kéo dài suốt một tuần của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.