Tag:

Nhật ký Vũ Hán

TTCT - "Khi gỡ bỏ lệnh phong thành, có lẽ còn có những cảm xúc phức tạp, các loại di chứng sẽ xuất hiện. Ví dụ như trẻ con có dám ra đường không, người lớn có dám nói chuyện với nhau ở cự ly gần không… Nỗi sợ hãi về dịch bệnh sẽ còn tồn tại rất lâu" - Nhà văn Phương Phương, tác giả Nhật ký Vũ Hán đình đám.