Tag:

Nhỡ một ngày cổ tích

TTCT- Nếu có ai hỏi trên dải đất hình chữ S này, nơi nào người ta say đắm nhất với những câu chuyện cổ tích thì tôi lập tức cam đoan với bạn rằng đấy chính là Hà Nội. Có đến 90% dân số thủ đô hễ cứ bắt đầu nói về một câu chuyện bất kỳ là dùng hai chữ: Ngày xưa. Ngày xửa ngày xưa...