Tag:

Những cô gái Syria ở Hà Nội

TTCT - Trên số báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần vừa rồi, tôi rất thích những bài viết về Syria. Vì vậy, tôi xin gửi đến mấy tấm ảnh và câu chuyện mà tôi ghi được bên bờ hồ Gươm hôm thứ bảy 8-4.