Tag:

Những dự án tâm linh

TTCT - Giật mình trước thông tin Việt Nam sẽ có tháp chùa cao nhất thế giới, lại được gọi là một “dự án tâm linh”! Dự án tâm linh có phải là cái gì ghê gớm và tốn kém thế không?