Tag:

Những người già mắc nợ

LTS: Tham gia Câu chuyện cuộc sống về Những người già “mắc nợ” (xem TTCT từ số ra ngày 11-1) là ý kiến của hai độc giả, một ở “thế hệ sandwich” và một thanh niên vừa bước vào đời sau khi tốt nghiệp đại học. Cả hai gặp nhau ở góc nhìn về vai trò của mỗi thế hệ đối với chữ hiếu.

LTS: Tiếp theo Những người già “mắc nợ” trên TTCT số 2-2015, xin giới thiệu cùng bạn đọc chia sẻ của hai tác giả Kim Duy và Minh Thư với những quan sát của họ về tình cảnh những người... đang già, ở Đông và Tây.