Tag:

2013 - những sắc màu

  • TTCT
  • 29/12/2013
  • 1265 từ

TTCT - Trong ảnh là ẩn sĩ tu cột (stylite) cuối cùng của Gruzia - Maxim Kavtaradze, 59 tuổi. 20 năm qua, ông đã một mình ở trên núi đá vôi cao 40m tại Imereti (Gruzia), được người địa phương gọi là cột Katshiysky.