Tag: Nini Hương Nguyễn

TTCT - Giá trị thẩm mỹ của hội họa không và chưa bao giờ có một quy chuẩn bất biến. Sự đa chiều và phong phú của nó là những thành quả đầy bất ngờ cho cả người được chuẩn bị kỹ lưỡng lẫn kẻ ngơ ngác hồn nhiên bước chân vào nghệ thuật.