Tag:

Nợ nần

TTCT - Thủ tướng Silvio Berlusconi đã từ chức, mở đường cho ông Mario Monti, giáo sư kinh tế, thành lập chính phủ mới để giải quyết khủng hoảng, trong đó có món nợ cả ngàn tỉ euro xuất phát từ những vụ đầu tư vô hạn và bị tham nhũng cắt xén.