Tag:

Nông trại Niconicoyasai

TTCT - 140.000 đồng/set (gói) gồm năm loại rau, trong khi giá rau tại chợ trung bình chỉ 5.000-6.000 đồng/bó, vậy mà nông trại Niconicoyasai phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách hàng tại TP.HCM.