Tag:

​Mùi lá

Chân núi Tản Lĩnh trồng đủ các loại rau, nhưng lúc nào bà Lẫm cũng dành riêng một góc vườn gieo một vạt mùi, để quá lứa cho mùi già trổ hoa. Li ti những hạt nhỏ như nụ vối, màu huơ vàng, màu xanh thẫm, xen lẫn hoa li ti trắng. Phảng phất quanh nhà hương mùi già cạnh luống hương nhu tím cũng thơm dịu nhẹ.