Tag:

Occupy Wall Street

TTCT - Cuộc biểu tình “Occupy Wall Street” (Chiếm cứ Phố Wall) ở New York (Mỹ) đã bước sang tuần thứ ba. Hàng ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình từ ngày 17-9 và mang theo lều trại ngủ đêm gần Sở Giao dịch chứng khoán Wall Street.