Tag:

Olympic quốc gia

TTCT - Đến Việt Nam “tầm sư” theo chỉ thị của Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia, càng tập các thành viên của đội càng khám phá được tinh hoa và yêu thích môn võ Việt.