Tag:

Những "tay viết già" kể chuyện

TT - Hơn 40 năm trước, khi lần đầu đến Việt Nam họ là những nhà báo trẻ mới 19-20 tuổi, đầy nhiệt huyết và đam mê. Rất nhiều người trong số họ đã ngã xuống khi tác nghiệp trên chiến trường máu lửa. Tròn 35 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, những “tay viết già” đã trở lại chiến trường xưa ở Campuchia và Việt Nam.