Tag: Phạm Thị Ngọc Liên

TTCT- Thời gian đầu sau khi bố mất, tôi ít khi sang chùa, nơi thân xác của bố chỉ còn là một nhúm bụi nằm trong một chiếc bình. Tôi sợ nhìn vào di ảnh của bố.