Tag: Phạm Trần Việt Nam

TTCT - Công việc sáng tác nghệ thuật đương đại khắc nghiệt hơn vì trong điều kiện mới, tác phẩm đã giãn nở cả về thời gian và không gian, bên cạnh đó nghệ sĩ và tác phẩm va chạm mạnh và đa dạng hơn với các tầng lớp công chúng.