Tag:

Phạm Văn Trung

TTCT - Tuần rồi, từ Sài Gòn, Việt gọi điện về cho tôi. Việt nói: “Khoảng hai tuần nữa em thi cao học anh à. Mấy tháng qua, em sống rất vất vả nhưng phải cố gắng vì đời em chẳng còn hi vọng nào ngoài đậu thạc sĩ”.