Tag: Phần Lan phát tiền cho dân

TTCT- Những hệ thống bảo hiểm xã hội, y tế cồng kềnh và thiếu hiệu quả, những khoản hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong xã hội thường không tới được đúng địa chỉ, các chương trình chi tiêu kích thích kinh tế tốn kém nhưng không rõ tác dụng tới đâu có thể sẽ được chấm dứt với một sáng kiến táo bạo mà mới nghe thì rất cực đoan: in tiền phát cho người dân.