Tag:

​“Biện pháp cực đoan”

TTCT - Không biết vô tình hay hữu ý mà kênh Cinemax mới đây - vào cao điểm dịch Ebola - cho chiếu lại bộ phim cũ Extreme measures (Biện pháp cực đoan, đạo diễn: Michael Apted).