Tag:

Phim lưu kho

TTCT - Kỷ niệm 60 năm Ngày điện ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2013), ngành điện ảnh đang có những cuộc tổng duyệt các hoạt động liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của phim ảnh nước nhà trong hơn nửa thế kỷ qua.