Tag:

Pierre - Alain Hubert

TTCN - Trong thời buổi mà “cái gì” (nhất là các hội chợ) cũng gắn mác “quốc tế” cả, nếu có ai đó hồ nghi về tầm cỡ quốc tế của các chương trình nghệ thuật ở Festival Huế 2004, nhất là các chương trình in có bán vé, thì bữa đại tiệc (trong) ánh sáng của nghệ nhân pháo bông lãng du Pierre - Alain Hubert chính là câu trả lời xác tín nhất: không những tài nghệ quốc tế mà còn ở trình độ thượng thừa nữa.