Tag:

PMC

TTCT - Một ký kết mới giữa ASEAN và Trung Quốc cho một giao ước cũ, được gọi là “bản hướng dẫn cho việc thực thi tuyên bố biển Đông”, là kết quả cụ thể của Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN (AMM), Hội nghị hậu ngoại trưởng (PMC) và Diễn đàn an ninh ARF. Liệu biển Đông sẽ nhờ đó mà thái bình?