Tag:

Quân chủ và quân đội

TTCT - Chủ tịch Hội đồng Cơ mật hoàng gia nhiếp chính trong khi thủ tướng cựu quân nhân nắm hành pháp với bản hiến pháp mới được dân bỏ phiếu: đó là bối cảnh chính trường Thái Lan sau khi Quốc vương Bhumibol băng hà.