Tag:

Quán nhậu miệt vườn

TTCT - Quán ngó ra sông. Từ mé sông nhìn lên, xuyên qua mấy bụi lá dừa nước chỉ thấy thấp thoáng vài chiếc ghế nhựa màu đỏ. Không bảng hiệu, không đèn xanh đỏ chớp nháy vào ban đêm.