Tag:

Phong cách...râu

  • D.V.
  • 14/12/2011
  • 40 từ

TTCT - Giám khảo Justin và John Reardon (từ trái sang) xem xét kỹ bộ ria của ông Kevin Cuomey trong cuộc thi “Râu hằng năm lần thứ hai” và ”Đọ ria” ở Brooklyn, New York (Mỹ).