Tag:

Richard Streitmatter- Tran

TTCT - Tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy thuộc thế hệ thứ nhất mỹ thuật hiện đại Việt Nam vừa kết nối với các tác phẩm của Richard Streitmatter-Tran trong đợt triển lãm cá nhân ở Gallery de Sarthe (Hong Kong) ngày 8-7.