Tag:

Rick Stanton

TTCT - Tuổi Trẻ Cuối Tuần trò chuyện cùng các chuyên gia lặn hang động Anh Martin Holroyd, Rick Stanton, Jason Mallinson và Chris Jewell về công việc đầy lý thú nhưng cũng nhiều rủi ro này.