Tag:

Rita Colwell

TTCT - Trung tuần tháng 2 này, một bàn tròn giữa các nhà giáo dục tại một trường đại học của Việt Nam và phái viên khoa học phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama, GS-TS Rita Colwell đã thảo luận về cách thức thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường đại học đóng vai trò lớn hơn trong việc phát triển kinh tế đất nước.