Tag:

Roberto de Castro

TTCT - Đêm trao giải thưởng “Tình nguyện quốc gia 2015”, một cái tên nước ngoài được xướng lên trong danh mục giải thưởng dành cho cá nhân: bác sĩ Roberto de Castro. Ông vắng mặt vì đã về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình, nhưng hình ảnh của nhà phẫu thuật ấy đã quá quen thuộc với những người yêu sự tốt đẹp trên đất nước này.