Tag:

Rủi ro từ tấn công mạng

Các nhà sản xuất xe hơi đang đua nhau nối mạng cho sản phẩm của họ. Nhưng cùng với các tiện ích tuyệt vời mà Internet mang lại cho người lái xe, một loại tội phạm mạng mới đang xuất hiện: tấn công mạng với xe hơi.