Tag:

Sắc xuân

  • TTCT
  • 4/2/2012
  • 576 từ

TTCT - Nắng xuân ấm áp đã tràn về trên mọi nẻo đường Việt, dù ở miền núi cao Tây Bắc hay tận những cánh đồng phương Nam, dù ở thành phố phồn hoa hay những buôn làng hoang vắng.