Tag:

Sakhalin

TTCT - Vì những tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ, 61 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nga và Nhật Bản vẫn chưa thể ký một hiệp ước hòa bình chính thức. Nhưng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang rất quyết tâm khép hẳn lại chương đau buồn trong lịch sử hai nước.