Tag:

Sâm Cầm

TTCT - Lần gần nhất tôi nhìn thấy trăng là mảnh trăng thượng tuần tháng giêng treo chênh chếch trên bầu trời đêm. Khi ấy tôi đang ngồi trên thuyền đi giữa một lòng hồ tĩnh mịch.