Tag:

Sân bay Phú Bài

TTCT - Ở VN chưa có sự tách bạch rõ ràng nên địa phương vẫn tranh thủ vốn của trung ương để xây dựng. Đó là một sự nhập nhèm trong chính sách. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay tỉnh nào đó muốn xây dựng sân bay cũng tốt, nhưng tính được hiệu quả đầu tư thì hãy làm.