Tag:

Santa Claus

TTCT - Cận Giáng sinh vẫn không thấy lũ trẻ từ 10-12 tuổi trong khu phố tôi ở rủ nhau viết thư gửi ông già Noel. Tôi băn khoăn hỏi con gái lớn, Kate tỉnh bơ: “Năm nào cũng viết thư nhàm lắm. Bọn con vừa sáng kiến đánh máy và lưu ổ usb, nhét vào tất. Santa có máy tính ắt đọc được”.