Tag:

Sát thủ tình cờ

Khi vi khuẩn giết chết con người, đó là thiệt hại ngoài dự kiến nhiều hơn là một vụ cố sát.