Tag:

Sau lưng Gió Bấc

TTCT - Trên những nẻo đường quạnh quẽ chốn Lũng Nho xứ Tây Ban Nha, con lừa Platero và chủ nhân của nó sánh bước thinh lặng trong niềm tương thông.