Tag:

Shangri-La

TTCT - Các diễn đàn quốc tế thường là nơi mọi bên đưa ra thông điệp chính thức và thảo luận công khai các vấn đề họ quan tâm, nhưng Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, tên chính thức của Diễn đàn Shangri-La, thì không hẳn như vậy, nhất là năm nay.