Tag:

Sheldon Solomon

TTCT - Nỗi sợ hãi trước cái chết đồng hành với chúng ta từ khi chúng ta ý thức được chết là gì cho tới khi thực sự đã về bên kia thế giới. Nhà tâm lý học người Mỹ Sheldon Solomon, một chuyên gia nghiên cứu về cái chết, cho rằng điều đó ám ảnh toàn bộ cuộc đời chúng ta. Ông trao đổi với báo Đức Spiegel.