Tag:

Stockholm

TTCT - 1. Tomas Tranströmer sinh ngày 15-4-1931 tại Stockholm, 23 tuổi đã in tác phẩm đầu tay 17 bài thơ (với lời mở đầu “Tỉnh dậy, tôi bung dù nhảy khỏi giấc mơ”) và lập tức được coi là niềm hi vọng chính của thi ca Thụy Điển.