Tag:

Sự bí ẩn của tâm hồn

TTCT - Meliuga im lặng mặc áo, nhét toa thuốc bác sĩ đưa vào túi và im lặng nghe ông giải thích cách dùng thuốc. Sau khi nói lời tạm biệt, anh đi ra cửa. Nhưng rồi anh ngoái lại, nói:- Ông chỉ nhìn và nghe thấy thân thể của tôi thôi, còn tâm hồn tôi mãi mãi với ông là một sự bí ẩn.