Tag:

Su Chịa

TTCN - Có một ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khơme cổ kính ở Trà Vinh đã nuôi dưỡng và khơi dậy nghị lực của một cô bé chăn trâu mồ côi, giúp cô trở thành nữ “giảng sư” đầu tiên và duy nhất trong cộng đồng chư tăng và bà con phật tử Khơme Nam bộ hôm nay.