Tag:

Susan Newfield

TTCT - Đến VN nghiên cứu và giảng dạy từ năm 2005, hai giáo sư tâm lý trị liệu Neal Newfield và Susan Newfield (Đại học West Virginia, Hoa Kỳ) đã nhiều lần trăn trở khi nhận thấy áp lực học hành và điểm số cao ở giới trẻ Việt là “quá khủng khiếp”. Cả hai đã dành cho TTCT buổi trò chuyện liên quan tới loạt bài “Tôi không qua nổi kỳ thi này”.