Tag:

Tâm lý học đường

TTCT- TS Lê Nguyên Phương - người Việt ở Hoa Kỳ, chủ tịch Liên hiệp Phát triển tâm lý học đường quốc tế (CASP-I*) - là chuyên gia tâm lý học đường của Học khu Long Beach, California và là giảng viên của chương trình cao học bộ môn tâm lý học đường tại Đại học Chapman, California, trò chuyện với TTCT về việc đào tạo các chuyên gia tâm lý học đường.

TTCT - 1. Vợ chồng tôi thật sự không biết làm cách nào để con cái có thể hiểu được những gì chúng tôi khuyên nhủ, định hướng các con, cũng là những gì đúc kết được từ cả một chặng đường gian nan, khó khăn.