Tag:

TAMAS BARANI

TTCT - Khung cảnh khá sơ sài, tương xứng với văn phòng của một nông trang làm ăn kém phát triển. Ngồi ghế chủ tịch nông trang hôm nay không phải là ông chủ tịch, mà là Comoti, một nông trang viên. Phía đối diện là một phóng viên trẻ của đài phát thanh Budapest.